star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
nordsjo_10053_web_square.png

ACC fargesystem og 5051 Index

AkzoNobels fargesystem ACC flere enn 6000 farger og representerer tre egenskaper: fargetone, metning og lyshet. I fargeviften 5051 har fargespesialister fra AkzoNobel nøye utvalgt farger i denne fargekolleksjonen.

ACC fargesystem

ACC fargesystem

AkzoNobels fargesystem ACC representerer tre egenskaper: fargetone, metning og lyshet. Alle synlige farger kan beskrives med systemet:

Fargetone:

En bokstav etterfulgt av et siffer definerer fargens plassering i fargesirkelen – U9.30.20.

 

Metning:

Mætningen beskriver med to siffer fra 00 til 99, hvor kraftfull og intens en farge er – U9.30.20.

 

Lyshet:

Lysheten beskriver med to siffer fra 00 till 99, hvor lys/mørk en farge er – U9.30.20.

 

Nøytrale farger

Nøytrale farger har fargetonen ON og har alltid metning 00. Lys­heten varierer fra 00 (sort) til 99 (hvitt). I denne fargeviften er det farger fra ON.00.10 til ON.00.90.

 

Semi-nøytrale farger

For at vi enkelt skal kunne identifi­sere svakt tonede gråfarger, byttes fargetonens siffer ut med en N, for eksempel UN. Metningen er lav, 01 eller 02, og lysheten varierer, fra lav til høy. SN.02.58 er en middels grå farge med lav blå metning. FN.02.58 er en middels grå farge med lav gul metning.

5051 Index fargevifte

5051 INDEX

Fargene i denne fargeviften er valgt ut av fargespesialister fra AkzoNobel, slik at du får et godt og profesjonelt verktøy når du skal plukke ut dine farger. Farge­viften består av tre deler:

Hvite nyanser

Denne delen inneholder nesten alle de hvite fargene i ulike fargetoner. Ettersom fargene er atskilt fra de sterke fargene, blir det enklere å se forskjell på dem.

 

Fargesamlinger

Fargesamlingene står i forhold til det naturlige fargespekteret – fra rødt via gult, grønt og blått til lilla. Fargene går fra lyst til mørkt og har det samme metningsområdet.

 

Nøytrale nyanser

Denne delen inneholder en stor samling med svakt tonede farger – alt fra naturlige jordtoner til kjølig stålblå og nøytralt grått.