star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Hva er produkter med positiv påvirkning?

Produkter med positiv påvirkning gir kundene dine ekstra fordeler, for eksempel ved at de sparer energi, fremmer velvære eller til og med hindrer spredning av ild – alt sammen bare med maling.

Vi vet at fremtiden er avhengig av at vi klarer å skape større verdier ved å bruke mindre ressurser. Derfor har vi utviklet et konsept som skal fremme innovasjon og radikal ressurseffektivisering, samtidig som det inspirerer medarbeidere, kunder og leverandører til bærekraftig drift i både stor og liten skala.

Nordsjö har valgt å arbeide etter en strategi som innebærer at vi jobber med resurseffektivisering gjennom hele verdikjeden. Det er viktig at vi øker takten i vårt arbeid og definerer de forandringer som må til i markedssegmentene våre. Flere innovasjoner, smarte løsninger, bedre rutiner, fornybar energi og nye råvarer må til. Målet er at produksjonen skal foregå med fornybare råvarer og fornybar energi, og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Det handler om å tro på at det er mulig å gå over til et mer bærekraftig samfunn. Det er denne tilnærmingen til problemer og utfordringer som kreves for å kunne skape mer verdi med mindre resurser. Denne omstillingen gjennomfører vi best gjennom å samarbeide med kunder, leverandører, myndigheter og organisasjoner.

Det handler om å åpne opp for og å se uendelige muligheter i en begrenset verden. Å snu en åpenbar utfordring til en god mulighet. Vi lever i en verden med begrensede resurser, men ambisjonene våre og fantasien vår kjenner ingen grenser.

 

Professional Medium/LS 104

Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel er en lettsparkel med god fyllevne som er beregnet på sprøytepåføring innendørs. Egner seg også til ilegging av sparkelremse.

Professional A7

Professional A7 er en matt akrylveggmaling som gir en moderne overflate som egner seg godt til områder med stort lysinnslipp. Den er beregnet på innendørsmaling av murpuss, betong, lettbetong, byggplater av ulike typer, glassfiber med mer.