star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

MILJØMERKEDE PRODUKTER

Nordsjö har som mål å tilby miljømerkede produkter i alle kategorier, slik at det finnes et miljøvennlig alternativ uansett hva du skal male. Nedenfor finner du en liste over våre miljømerkede produkter.

Hva betyr det at en innendørsmaling eller -lakk er Svanemerket?

Svanen ble «født» i 1989, da Nordisk ministerråd begynte miljømerking med Svanemerket for å hjelpe forbrukerne å ta gode miljøvalg.
En Svanemerket innendørsmaling eller -lakk er et av de minst miljøbelastende produktene av sitt slag, og Svanemerket viser at det oppfyller strenge miljø- og helsekrav.
Svanemerkede innendørsmalinger og -lakker inneholder færre miljøskadelige stoffer og lavere nivåer av stoffer med helseskadelige effekter enn andre innendørsmalinger.

For mer informasjon

 

Hva betyr EUs miljømerke Blomsten?

Kravene for EUs miljømerke Blomsten administreres i dag i hovedsak av Sevilla Joint Research Center på oppdrag fra EU-kommisjonen. Kravene tar utgangspunkt i et livssyklusperspektiv fra råvare til avfall.
For å kunne merkes med Blomsten må produktet oppfylle høye krav til miljø, helse, funksjon og kvalitet. I likhet med kravene til Svanemerket blir kravene til Blomsten stadig skjerpet. Produsentene må gjennom tester og dokumentasjon vise at produktene oppfyller disse kravene.

For mer informasjon