star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

VOC og vannbaserte produkter

Vi tror på en vannbasert fremtid med lave VOC-verdier, siden det både er bedre for deg, for kundene og for planeten vår

Hva er VOC?

VOC står for Volatile Organic Compounds, altså flyktige organiske forbindelser. Dette er en type kjemikalier som finnes i løsningsmidlene som brukes i mange husholdningsprodukter, som aerosoler, rengjøringsprodukter, kosmetikk og maling. VOC-er har i flere tiår vært en viktig ingrediens i disse produktene, og formålet er å gi bedre flyt og en jevn, langvarig overflatebehandling.

Hvorfor er vannbaserte produkter bedre?

Vannbaserte produkter inneholder vann i stedet for løsningsmidler som viktigste væskeingrediens. Det innebærer at de har et lavere VOC-nivå, noe som gjør dem til et bedre alternativ både i ditt arbeidsmiljø, i boligen til kunden og i miljøet. Vi har en visjon om å hjelpe alle malere å velge dette alternativet og skape en vannbasert fremtid.

Nordsjö Professional har i dag i stor grad en vannbasert produktportefølje. Vannbaserte produkter inneholder vann i stedet for løsningsmidler som viktigste væskeingrediens. Det innebærer at de har et lavere VOC-nivå, noe som gjør dem til et bedre alternativ både i ditt arbeidsmiljø, i boligen til kunden og i miljøet.

Teknologiske fremskritt har gjort at disse malingene gir en profesjonell overflatebehandling som ser like bra ut, og varer like lenge, som tilsvarende løsemiddelbasert maling.

Nordsjö Professional har i dag i stor grad en vannbasert produktportefølje. Vannbaserte produkter inneholder vann i stedet for løsningsmidler som viktigste væskeingrediens. Det innebærer at de har et lavere VOC-nivå, noe som gjør dem til et bedre alternativ både i ditt arbeidsmiljø, i boligen til kunden og i miljøet.

Teknologiske fremskritt har gjort at disse malingene gir en profesjonell overflatebehandling som ser like bra ut, og varer like lenge, som tilsvarende løsemiddelbasert maling.

Hva kan du gjøre?

Du kan bidra ved å velge vannbaserte produkter der dette er mulig, og velge kompromissløs kvalitet.

For oss er det to sider av samme sak å lage produkter av høy kvalitet og å skape positive endringer for miljøet. Det innebærer at vi tar smarte beslutninger om alt som havner i produktene våre, fra energien og vannet som trengs til produksjonen, til råmaterialene som brukes i hvert malingsspann. Det innebærer også at vi reduserer mengden avfall fra fabrikkene og bruker mindre drivstoff for å levere malingen i butikken.