Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR

Størrelse
Produktkalkulator
Finn en forhandler
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordeler
 • Forlenger treets og malingslagets levetid
 • Trenger inn i treet og forhindrer sopp og råte
 • Grunning for trekledning og dør/vinduer
 • Klar seis
Teknisk informasjon
 • Dekkevne 4,5-5,5 m2/liter
 • Tørketid støvtørr 4 timer
 • Overmalbar timer
 • Sammensetning Vannbasert
Produktegenskaper
 • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Treimpregneringsmiddel (PT8). Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. Tinova Wood Base Oil er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs), men ikke i kontakt med jord og vann). Brukerkategori: Profesjonell og amatørbruk. Godkjenningsnummer: NO-2013-0036 Væske. Aktive stoffer: 0,75 % w/w IPBC og 0,24 % w/w propikonazol.

Påføring

Må kun benyttes i dosering på 180 – 220 ml produkt/m² (tilsvarer 4,5 – 5,5 m²/L eller 182 - 222 g/m²). Må ikke benyttes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen. Behandlet materiale skal kun benyttes utendørs, med unntak av vindusrammer og ytterdører som også kan tillates brukt innendørs. Behandlet tre må overflatebehandles med for eksempel en maling så fort som mulig for å bevare produktets effektivitet. Overflatebehandlingen må vedlikeholdes fortløpende. Temperatur ved påføring og tørking må være over 5 ºC og relativ fuktighet må ikke overstige 80 %. Produktet må ikke brukes på treverk som kommer i direkte kontakt med mat eller dyrefôr. Siste bruksdato: se lokket. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Datablad og sikkerhetsdokumentasjon

'Bruk treimpregneringsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikketømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Se: www.tomtogtort.no
 • Tinova Wood Base Oil BPR -- Teknisk datablad
 • Tinova Wood Base Oil BPR -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være tært (max 16 %-fukt), rent, fast og bæredyktig, samt fritt for begroinger.
 • 2. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Nordsjö Professional Expert App appstore google play