star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Sjekklisten for ferdige prosjekter

Arbeid

Hvert prosjekt som fullføres, er en praksisprøve for firmaet. Hva kan du lære av prosjektet og ta med deg til neste jobb?

Prosjektevaluering og prosjektsjekklister er viktig for å opprettholde lønnsomheten

Praktisk erfaring er vanligvis den beste måten å lære på. Når et prosjekt er ferdig, kan du bruke denne enkle prosjektsjekklisten til å evaluere jobben og finne frem til hva som kan forbedres.

 

Det opprinnelige arbeidsomfanget

Hvor nøyaktig var arbeidsomfanget? Hvis du måtte gjøre ekstra arbeid, noterer du deg dette og om du ble betalt for det. Hvis du ser at bestemte problemer gjentar seg, for eksempel at kunder krever ekstra rydding når jobben er ferdig, kan det hende at arbeidsomfanget ditt ikke er tydelig nok, eller at du går glipp av muligheter til å selge ekstratjenester.

 

Ressurser

Undervurderte du kostnadene for materialer [LINKTO: product pages] eller arbeidskraft? Det er enkle regler du kan følge for å forbedre beregningene av arbeid og kostnader. Først må du anta at du og eventuelle kollegaer bare er produktive 80 % av tiden. Dermed tar du høyde for at oppgaver tar lengre tid enn forventet. Hvis jobbene regelmessig tar lenger tid enn du forventet, kan det hende at du overvurderer hvor raskt du jobber. Når du vurderer et nytt prosjekt, kan du notere deg målingene dine direkte i Expert-appen til referanse når du regner ut kostnader og tidsplaner.

 

Kundens tilbakemelding

Ble kunden fornøyd med arbeidet, og fikk du tilbakemelding fra kunden? En oppriktig kundereferanse er et nyttig salgsverktøy, men den kan også inneholde tilbakemeldinger som kan forbedre måten du arbeider på.

 

Uventede hendelser

Det er ikke alltid at ting går etter planen. Hvordan håndterte du problemene, og hva kan du gjøre annerledes neste gang? Hvis kunden misforstod noe i avtalen, hvordan kan du unngå dette for neste prosjekt?

AkzoNobel
Tilbakemelding fra kunden er en viktig del av prosjektevalueringen og prosjektsjekklisten

Les flere artikler

Tips til markedsføring i sosiale medier

Styrk omdømmet med markedsføring i sosiale medier

Les mer
Arbeidsomfang og prosjektplaner

Hvordan utforme en perfekt prosjektplan

Les mer
Lage et arbeidsomfang og kundeavtaler for maleoppdrag

Slik lager du kundeavtaler

Les mer
Få den perfekte kundehenvisningen for malerfirmaet ditt

Få den perfekte kundehenvisningen

Les mer