Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine.

1. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Hvis du sender inn personopplysninger til oss, kan vi behandle dem for formålene som er beskrevet nedenfor.

     1.1   For å svare på forespørslene dine eller kommunisere med deg

Vi behandler personopplysningene dine når du kontakter oss via kontaktskjemaene våre på nettet.

Vi behandler navn tittel, (selskapets) kontaktopplysninger (inkludert e-postadresse, telefonnummer, navnet på selskapet ditt) og eventuelle andre opplysninger du gir oss i det åpne feltet i kontaktskjemaet.

Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

     1.2   For undersøkelser eller annen (markedsførings)informasjon

Vi behandler personopplysningene dine for å sende deg undersøkelser knyttet til produkter eller tjenester eller sender deg markedsføringsinformasjon for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesielle tilbud, produkter og tjenester fra AkzoNobel. Vi kan opprette profiler og analysere kontakten din med oss. På denne måten kan vi få informasjon om interessene dine og kan tilpasse informasjonen slik at vi tilfredsstiller dine personlige interesser.

Vi behandler navn, adresse, fødselsdato (men bare hvis du frivillig har gitt oss disse opplysningene), e-postadresse og andre opplysninger du eventuelt aktivt og frivillig har delt med oss.

Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

     1.3   For utvikling og forbedring av produkter og tjenester

Vi behandler aggregerte personopplysninger for ulike forretningsformål hos AkzoNobel, for eksempel å utvikle nye produkter og tjenester, utvide, forbedre eller endre våre nettsteder, apper og andre digitale kanaler, identifisere brukstrender, fastslå effekten av våre kampanjer og drive og utvide våre forretningsaktiviteter.

Når det er mulig, bruker vi aggregerte opplysninger. Av og til behandler vi personopplysninger som navn, e-postadresse, IP-adresse, kjønn, bosted, postnummer og eventuelle andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, eller som du har gitt oss på annen måte.

Vi behandler disse opplysningene for våre berettigede forretningsformål.

     1.4   For håndtering av tekniske og funksjonsrelaterte forhold for appen eller nettstedet

Når du bruker tjenestene våre, kan vi samle inn visse opplysninger automatisk fra enheten din. Vi behandler personopplysningene dine for å hjelpe deg med å finne informasjon på en rask og enkel måte og forbedre tilgang og funksjoner for nettstedet, appen eller andre digitale kanaler.

Opplysningene vi samler inn automatisk, kan omfatte for eksempel IP-adresse, type enhet, unike enhetsidentifikasjonsnumre, type nettleser, grov geografisk plassering (f.eks. på lands- eller bynivå) og andre tekniske opplysninger. Vi kan også samle inn informasjon om hvordan enheten din har kommunisert med tjenesten vår, inkludert nettsider som er besøkt, og koblinger som er klikket på.

Ved å samle inn disse opplysningene kan vi bedre forstå brukerne av våre tjenester, hvor de kommer fra, og hvilket innhold som er av interesse for dem. Vi bruker disse opplysningen til interne analyseformål og til å forbedre kvaliteten og relevansen til tjenestene våre, til forbedring av produkter og tjenester og utvikling av nye egenskaper og funksjoner.

Vi behandler disse opplysningene i henhold til våre berettigede interesser, det vil si for å forstå bedre hvordan kundene bruker nettsidene våre.

     1.5   For å administrere en konto du oppretter hos oss

Hvis du ber om det, kan vi opprette en personlig konto for å forenkle kjøpsprosessen for deg.

Vi kan behandle navnet ditt, en gyldig e-postadresse og eventuelle andre opplysninger vi har bedt om. Vi behandler også ditt visningsnavn, din rolle og dine påloggingsdata.

Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, som kan trekkes tilbake når som helst.

     1.6   For å behandle bestillingen og administrere relasjonen når du kjøper produkter i nettbutikken vår

Vi bruker personopplysninger til å behandle kjøpet og levere det du har bestilt, rapportere statusen til bestillingen og kontakte deg i forbindelse med transaksjonen.

For dette formålet behandler vi navn og adresse, kontaktopplysninger som telefonnummer eller e-postadresse, kredittkort eller annen betalingsinformasjon, som vil bli behandlet av en PCI-sertifisert leverandør, din aksept av de gjeldende vilkårene våre og informasjon om hvorvidt du vil motta nyhetsbrevet vårt.Vi vil også behandle opplysninger om hva du har kjøpt fra oss, og opplysninger fra dine registrerte interaksjoner med AkzoNobels nettsteder og apper (noe vi kan bruke informasjonskapsler til), din kjøpshistorikk, både på nettet (hvis du knytter kjøpene til profilen din) og ikke-nettbasert (hvis du kjøper noe uten å bruke nettet).

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle vår kjøpsavtale med deg og levere dert du har bestilt.

     1.7   Til å administrere deltakelsen hvis du deltar i premiekonkurranser eller andre konkurranser, arrangementer, kampanjer og/eller lotterier

Med ditt samtykke kan vi sende deg e-post med kampanjer og invitasjoner til å delta i premiekonkurranser og andre konkurranser, arrangementer eller lotterier. Hvis du velger å delta i en av disse aktivitetene, trenger vi personopplysningene dine for å kunne organisere dette.

Hvis du deltar i noen av disse aktivitetene, trenger vi personopplysningene dine for å kunne kunngjøre det hvis du vinner, for å dele ut premiene og for å måle responsen på premiekonkurranser og andre konkurranser, arrangementer, kampanjer og/eller lotterier.

Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, som kan trekkes tilbake når som helst.

     1.8   For samsvar med lover og rettslige forpliktelser og beskyttelse av AkzoNobels eiendeler og interesser

Vi vil behandle dine personopplysninger i den grad det er hensiktsmessig eller nødvendig (a) i henhold til gjeldende lov, inkludert lover utenfor landet der du bor og inkludert f.eks. andre parters due diligence, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre forbrytelser, (b) for samsvar med rettslige forpliktelser, (c) for å svare på henvendelser fra publikum og offentlige myndigheter i eller utenfor landet du bor i, (d) for å håndheve våre vilkår og andre gjeldende retningslinjer, (e) for å beskytte vår virksomhet, (f) for å beskytte vår/våre rettigheter, konfidensialitet, sikkerhet eller eiendom, og også dine/din eller andres, samt (g) gi oss mulighet til å benytte tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi er påført.

Hvis det er nødvendig, kan vi behandle ditt navn, dine kontaktopplysninger, din korrespondanse med AkzoNobel, din eventuelle bruk av våre produkter og/eller tjenester og eventuelle andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen eller gitt til deg på annen måte, hvis dette er nødvendig for et av formålene som er nevnt i det foregående avsnittet.

Vi kan behandle disse opplysningene for våre berettigede forretningsformål.

     1.9   For å sette deg i stand til å dele innholdet ditt hvis du bruker Expert-appen

Vi kan behandle personopplysningene dine hvis du bruker tjenestene våre til å lagre og dele bilder, videoer eller annet brukergenerert innhold, for å sette deg i stand til å dele dataene. I dette tilfellet kan vi behandle metadata i disse bildene, videoene eller annet brukergenerert innhold (som kan omfatte GPS-stedsdata og enhetsidentifikasjon avhengig av personverninnstillingene på enheten din) samt personopplysninger som er inkludert i innholdet i bildene, videoene eller annet brukergenerert innhold. Dette kan også omfatte sensitive personopplysninger (som kan fremgå av en persons opptreden i et fotografi eller en video, hvis du har lastet dette opp frivillig via appen). Vi kan også behandle opplysninger som du gir oss via kontoene dine i sosiale medier. Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, som kan trekkes tilbake når som helst.

Hvis du vil dele eventuelle personopplysninger som gjelder andre personer enn deg selv via Expert-appen (f.eks. i et fotografi eller en video), må du sørge for at disse andre personene også samtykker i at opplysningene deres blir lastet opp til Expert-appen for å bli delt. Hvis du deler en kobling via Expert-appen, vil denne koblingen også bli vist for andre.

Vi kan behandle innholdet du deler via Expert-appen for å forbedre våre produkter, nettsteder og apper. Hvis vi gjør dette, behandler vi opplysningene på grunnlag av våre berettigede interesser – det vil si for å forbedre produktene våre og øke kundenes engasjement.

 

Generelt vil vi bare bruke personopplysningene vi samler inn fra deg, for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller for formål som vi forklarer for deg når vi samler inn personopplysningene. Vi kan imidlertid også bruke personopplysningen dine for andre formål som ikke er uforenlige med formålene vi har oppgitt til deg, hvis dette er tillatt i henhold til gjeldende personvernlover.

Hvis du gir oss opplysninger om en annen, må du sørge for at du har denne personens tillatelse til å gjøre dette for formålene som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Ved å levere personopplysninger som gjelder en annen person, bekrefter du at du har personens samtykke til å gjøre dette eller har rett til å gi samtykke til behandlingen på personens vegne (for eksempel for barn du har foreldreansvar for).
 

2. Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi til å samle inn og bruke personopplysninger knyttet til deg, inkludert, forutsatt at du gir samtykke, for å sende deg interessebasert reklame. Du kan finne mer informasjon om hvilken type informasjonskapsler vi bruker og hvorfor, og hvordan du kan styre informasjonskapsler, i vår erklæring om informasjonskapsler.

3. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi kan utlevere personopplysningene dine til følgende:

  • Våre konsernselskaper, samt tredjepartstjenesteleverandører som leverer databehandlingstjenester til oss (for eksempel for å støtte levering av, sørge for funksjonalitet i eller bidra til å forbedre sikkerheten til våre tjenester), eller som på annen måte behandler personopplysninger for formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller som du får varsel om når vi samler inn personopplysningene dine. For å sikre at personopplysningene dine blir behandlet med høy grad av beskyttelse, har AkzoNobel innført AkzoNobels bindende selskapsregler som sikrer at alle juridiske enheter i AkzoNobel har samme nivå av beskyttelse av personopplysninger. Vi har også avtalt tekniske, organisasjonsmessige og kontraktbaserte tiltak (avtaler om databehandling) med tredjepartsleverandører for å sikre at personopplysningene dine bare blir behandlet for formålene som er nevnt ovenfor, og for å sørge for at dataene er godt sikret.
  • Ethvert kompetent organ som håndhever lover, et reguleringsorgan, et myndighetsorgan, en domstol eller annen tredjepart der vi tror utlevering er nødvendig: (i) i henhold til gjeldende lov eller forskrift, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre rettslige rettigheter eller (iii) for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser.
  • En faktisk eller potensiell kjøper (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et faktisk eller foreslått kjøp, en fusjon eller overtagelse av en del av vår virksomhet, forutsatt at vi informerer kjøperen om at personoppløsningene dine bare skal brukes for formålene som er oppgitt i denne personvernerklæringen.
  • Andre personer, hvis du har gitt samtykke til, eller har instruert oss eller våre leverandører om å foreta, utleveringen.

4. Hvor oppbevarer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine kan bli overført til, og behandlet i, andre land enn det du bor i. Det kan hende disse landene har personvernlover som er forskjellige fra lovene i landet ditt (og, i noen tilfeller, kanskje ikke gir like god beskyttelse).

Serverne våre befinner seg i EØS, men våre konsernselskaper og tredjepartsleverandører har aktiviteter rundt omkring i verden. Dette betyr at vi kan behandle personopplysningene dine i hvilket som helst av disse landene når vi har samlet dem inn.

Land utenfor EØS har ikke alltid strenge personvernlover. Vi treffer imidlertid alltid tiltak for å sikre at tredjeparter bruker opplysningene dine i samsvar med disse retningslinjene, og at vi oppfyller gjeldende rettslige krav for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av opplysningene dine. Hvis opplysningene dine blir overført til et annet land, vil vi sikre at de fortsatt vil ha tilstrekkelig beskyttelse, ved hjelp av AkzoNobels egne personvernregler for kunde-, leverandør- eller samarbeidspartneropplysninger eller ved hjelp av kontraktbaserte ordninger med tredjeparter. Dette kan omfatte bruk av Europakommisjonen standardavtalevilkår for overføring av personopplysninger, som krever at de som mottar data, skal beskytte personopplysninger de behandler, i samsvar med EUs personvernlovgivning.

Vi kan også overføre eller utlevere personopplysningene dine til våre tredjepartsleverandører og faglige rådgivere og til andre personer når vi anser det som nødvendig for å administrere tjenestene og virksomheten vår.

5. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?

Vi iverksetter egnede tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger som gjelder deg, og som vi samler inn og behandler. Tiltakene vi iverksetter er utformet for å gi et passende sikkerhetsnivå i forhold til risikoen ved å behandle personopplysningene dine.

Vi har innført sikkerhetsretningslinjer som verner mot uautorisert tilgang. Opplysninger på våre sikre sider er kryptert ved hjelp av SSL-teknologi. Nettleseren din bør indikere (og du bør kontrollere) at siden er sikker. Det kan være mulig å konfigurere nettleseren slik at den viser en advarsel når du åpner en sikker side på nettstedet.

Alle opplysningene dine vil hele tiden være kryptert mens de overføres over Internett. SSL er en spesiell programvare som automatisk krypterer alle data du sender, på de sikre sidene våre. Serveren vår leser deretter opplysningene ved å benytte en privatnøkkel. Dette betyr at opplysningene dine, for eksempel debiterings- eller kredittkortopplysninger eller andre personlige opplysninger, blir omgjort til kode som bare kan dekodes med privatnøkkelen eller passordet. Alle deler av tjenestene som krever at du oppgir personopplysninger, er sikre.

Når vi har gitt deg (eller når du har valgt) legitimasjon (for eksempel brukernavn og passord) som gjør det mulig for deg å få tilgang til visse deler av tjenestene våre, har du ansvaret for å behandle legitimasjonen fortrolig.

Overføring av opplysninger via Internett er ikke fullstendig sikker. Selv om vi gjør det som med rimelighet er mulig for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten for alle personopplysninger du oppgir på nettet. Du aksepterer de iboende følgene for sikkerhet når du bruker Internett, og vi er ikke ansvarlige for noe sikkerhetsbrudd, med mindre vi har brutt gjeldende lover, og da bare innenfor grensene som er angitt i eventuelle relevante vilkår.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger vi samler inn fra deg, når vi har et løpende berettiget behov for å gjøre dette (for eksempel for å levere en tjeneste som du har bedt om, eller å oppfylle gjeldende rettslige, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noe løpende berettiget forretningsrelatert behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette dem eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel hvis personopplysningene dine har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), lagre personopplysningene dine sikkert og isolere dem fra all videre behandling til sletting er mulig.

7. Hvilke anmodninger kan du komme med når det gjelder personopplysningene dine?

Du har følgende rettigheter knyttet til personopplysningene dine:

  • Du har rett til å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller anmode om sletting av personopplysningene dine. Dessuten kan du protestere mot behandling av personopplysningene dine, be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine eller anmode om dataportabilitet for personopplysningene dine. Du kan benytte deg av disse rettighetene ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.
  • Du har rett til når som helst å reservere deg mot markedsføringsinformasjon vi sender deg. Du kan benytte denne rettigheten ved å klikke på koblingen for å avslutte abonnement eller reservere deg i e-postene vi sender deg. For å reservere deg mot andre former for markedsføring kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.
  • Hvis vi har samlet inn og behandler personopplysningene dine med samtykke fra deg, kan du tilsvarende trekke tilbake samtykket når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil det ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling vi utførte før du trakk det tilbake, og det vil heller ikke påvirke behandling av dine personopplysninger som utføres med andre lovlige behandlingsgrunner enn samtykke.
  • Selv om vi foretrekker at du kommer til oss først med eventuelle klager, har du rett til å klage til personvernmyndighetene når det gjelder vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Kontakt den lokale personvernmyndigheten hvis du ønsker mer informasjon.

Vi svarer på alle anmodninger vi mottar fra personer som ønsker å benytte sine personvernrettigheter i henhold til gjeldende personvernlover.

8. Koblinger til andre nettsteder og sosiale medier

Tjenestene våre kan inneholde koblinger til og fra tjenester i våre partnernettverk og hos annonsører, tilknyttede selskaper og medlemmer av konsernet vårt. Hvis du følger en kobling til en av disse, må du være oppmerksom på at de skal ha sine egne personvernrettigheter og vilkår for bruk, og vi påtar oss ikke noe ansvar for disse. Sjekk personvernerklæringen deres før du sender personopplysninger til dem.

Du kan også opprette en konto hos oss via en konto på sosiale medier (for eksempel Facebook). Dermed sparer du tid når du oppretter kontoen, ettersom påloggingsinformasjonen din importeres fra kontoen du har på det aktuelle sosiale nettverket. Merk at når du bruker denne "sosiale påloggingen", kan vi motta visse opplysninger via det sosiale nettverket, f.eks. navn, alder, sted, preferanser, stilling og andre opplysninger fra den offentlige profilen din. Vi ber ikke om å få denne informasjonen, men den blir gjort tilgjengelig av det sosiale nettverket når alternativet for sosial pålogging benyttes. Når du bruker alternativet for "sosial pålogging", importerer vi bare den informasjonen vi trenger for å opprette en konto hos oss, og vi sletter øvrig informasjon vi mottar via det sosiale nettverket. Når kontoen din er opprettet, kan du legge til eventuell annen informasjon du vil dele med oss.

9. Kan personer under 16 år oppgi personopplysninger?

Personer under 16 år kan bare oppgi personopplysninger til oss hvis de har skriftlig tillatelse fra en av foreldrene sine eller en verge som har lest denne personvernerklæringen.

10. Slik kontakter du oss
Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til vår bruk av personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av disse opplysningene:

Via vårt kontaktskjema: https://www.nordsjo.no/no/kontakt-oss 

E-post: berit.lunde@akzonobel.com

Pr post: AkzoNobel Decorative Coatings AS, Fløisbonnveien 6, 1411 Sofienmyr, post@nordsjo.no.

Nordsjö Professional Expert App appstore google play