Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se
ProTävling

Konkurranseregler og vilkår

Her kan du lese hvilke vilkår som gjelder, om du deltar i konkurransen

Generelle regler som gjelder konkurranser på Instagram/Facebook

Gjennom å delta i konkurransen godjenner du disse generelle konkurransevillkår og gir ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger.

1. Konkurrensen organiseres av Nordsjö Professional (Akzo Nobel Coatings AS).

2. Konkurransene er ikke på noen måte sponset, fremmet eller administrert av Instagram/Facebook.

3. Din Instagram/Facebook-profil må være opprettet etter Instagram/Facebooks policys og du må ha en åpen profil. Falske profiler får ikke delta i konkurransen.

4. Vi forbeholder oss retten til å ta bort og annmelde bidrag som bedømmes som  ulovlig eller på annen måte er etiskt eller moralskt støtende og bryter mot vår policy. Les mer her: Personvern | Nordsjö Professional | Nordsjö Professional (nordsjoprofessional.no)

5. Gjennom å hasjtagger/dele ditt konkurransebidrag overlater du opphavsretten til  bidraget til Nordsjö Professional. Dette innebærer blant annet at samtlige av dine rettigheter til bidraget opphører og at Nordsjö Professional får bruke bidraget, uten begrensning i tid, på valgfri måte, dog bare innen Nordsjö Professionals normale virksomhet og i henhold til norsk lov og god sedvane.

6. Vinneren kåres av en jury i Nordsjö Professional. Juryn velger ut vinneren basert på bidraget. Juryens beslutning kan ikke overprøves.

7. Vinneren annonseres på Instagram el. Facebook-siden av Nordsjö Professional gjennom et svar på vinnerens bidrag og i et innlegg på siden.

8. Vinneren må kontakte Nordsjö Professional i løpet av 14 dagar etter annonseringen av vinnerbidraget. Vinneren må oppgi sin adresse til Nordsjö Professional, kontaktopplysninger og telefonnummer, slik at gevinsten kan utleveres.

Obs! Om vinneren ikke kontaktar Nordsjö Professional i løpet av den nevnte tiden, er juryen fri til å kåre en annen vinner av konkurransen. Gevinsten sendes innen 30 dager etter at Nordsjö Professional har mottatt vinnerens adresseopplysninger.

10. Gevinsten kan ikke tas ut i kontanter og ikke byttes til andre produkter til en likeverdig pris. Eventuell premieskatt betales av vinneren.

11. Konkurransen pågår mellom 4. april og 10. april

12.  Ansatte i AkzoNobel kan ikke delta i konkurransen.

13. Bosted - Norge

Personlig informasjon

Da vi presenterer vinneren kommer navnet på vinneren til å publiseres på Nordsjö Professionals sociale kanaler og eventuellt hjemmeside.

Vi reserverer oss for eventuelle endringer av konkurransevilkår, skrivefeil og mot tekniske feilaktigheter eller mistet funksjonalitet der problemet ligger hos annen leverandør, hos f.eks. Instagram/Facebook.

Vinnerens personlige informasjon kommer ikke til å deles med tredje part. Vi kan komme til å ta vare på personopplysninger om vinneren i opptil 90 dager etter kåringen.

Nordsjö Professional kommer ikke til å lagre opplysninger for på annen måte å bearbeide dem i sammenheng med at du deltar i Nordsjö Professionals konkurranser på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså ikke til å bruke dine opplysninger for innsamling, registrering, lagring, bearbeiding eller spredning av dine personopplysninger.

Om du krever rettelse av feilaktige personopplysninger eller ønsker mer informasjon rundt behandlingen av dine personopplysninger ber vi deg å kontakte oss på adressen:

Akzo Nobel Coatings AS

Postboks 565
1411 Kolbotn

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....