star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

EN NYANSE BEDRE

Helt siden starten 1903 har Nordsjö jobbet med å forbedre hverdagen for deg som profesjonell maler. Idag er majoriteten av våre produkter miljømerkede for å verne om både deg og miljøet. Våre digitale verktøy effektiviserer ditt arbeid slik at du får mer tid til å gjøre andre ting. Og gjennom å inspirere til et effektivt håndverk oppmuntrer vi deg til å ta vare på kroppen slik at du holder et helt yrkesliv. Å være Nordsjömaler skal alltid innebære noe ekstra. Sammen gjør vi jobben – en nyanse bedre.