Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

Funksjonsgaranti

AkzoNobel gir 16 års funksjonsgaranti på grunnet, pluss ett mellomstrøk og ubehandlet granpanel og som er behandlet med gitte malingssystem fra AkzoNobel testet og godkjente i henhold til testmetode EN 927–3 (Europeisk standard for utendørstest av malingssystem på tre). Se tabeller nedenfor for maling i system.

AkzoNobel gir funksjonsgaranti mot sprekkdannelser og avflaking på utvendig fasadepanel av gran fra korrekt sorteringsklasse SN/TS3186;2008 og industriellt malt i henhold til AkzoNobel angitte behandlingsalternativ og metoder, samt angitte vilkår nedenfor.

Funksjonsgaranti maling

Ulike behandlingsalternativ

For at funksjonsgarantien skal gjelde skal følgende behandlingsalternativ være tatt i bruk:

Funksjonsgaranti
Ubehandlet granpanel
Industriell grunnet granpanel
Industriellt grunnet pluss ett mellomstrok pa granpanel

Vilkår for funksjonsgarantien

Generellt


Den utvendige trekledningen skal ha gjennomgått samtlige steg i noen av de ulike behandlingsalternativene og anbefalinger for kontinuerlig vedlikehold. Nedenfor brukes benevningen “Utføreren”, med det menes personer som monterer trekledning, malere (både profesjonelle- og/eller privatpersoner), de som gjør arbeidet eller gjør vedlikehold.

 

For at garantien skal gjelde skal følgende oppfylles:

 

 • Fasadens konstruksjon skal være oppført på en fagmessig måte. Ytterpanelene skal
  være montert på lektere med luftspalte i henhold til retningslinjer i DIBK (Direktoratet for Byggkontroll) Byggteknisk forskrift TEK 17.
 • Montert panel betraktes som, av utføreren, godkjent panel.
 • Ved oppsetting av fasaden med spikring/skruing, skal utføreren sikre at spiker-/ skruehodet ikke trenger ned i panelet og skader eventuell utført overflatebehandling.
 • Før maling, skal utføreren forsikre seg om at underlaget er tørt (maks. 16 vekt % fukt), at temperaturen (luft/objekt) - døgnstemperaturen er minst + 5° C og at smuss eller begroing er fjernet med, av AkzoNobel, anbefalt vaske- og desinfeksjonsmiddel i henhold til instruksjonene.
 • Før montering skal panelet oppbevares på en tørr plass med god ventilasjon, dette skal være dokumentert av utsalgsstedet.
 • For industriellt grunnet og grunnet/mellomstrøket granpanel skal toppstrøk være påført senest innen 12 måneder etter montering. Endetre, kappflater og flater som er skadet må påføres systembehandling omgående etter montering av panelet.
 • Påføring av maling skal ha vært gjort i henhold til instruksjonene for respektive maling. Dette innebærer blant annet at utføreren skal sikre at korrekt sjiktmengde påføres, at godt påføringsverktøy/utstyr brukes for å oppnå en jevn påføring og at værforholdene har vært i henhold til anbefalingene.
 • Utføreren skal dokumentere samtlige fasadbehandlinger med maling og vaskemiddel, det skal legges frem kvittering og foto på utført arbeid.
 • Unngå mekaniske skader på malingsjiktet på panelet. Om dette allikevel skjer må det umiddelbart utbedres ved å påføre impregneringsolje, grunning og 2 toppstrøk på skadet overflate.
 • Trekledningen på huset skal kontrolleres av huseieren hvert år og eventuelle skader skal utbedres omgående.
 • Trekledningen skal vaskes minst hvert tredje år med, av AkzoNobel, anbefalte vaskeprodukter.
 • Organiske vekster (planter, busker og trær) skal ikke ha direkte kontakt med trekledningen.
 • Garantien gjelder fra første innkjøpsdato i henhold til kvittering for panel/maling. Garantien omfatter kun kostnaden for panel og maling, og ikke kostnader for arbeid.
Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....