Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se
EPD
Verifisert dokumentasjon på et produkts miljøprestasjon

Hva er en EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration), eller miljúdeklarasjon som det også kalles, er en dokumentasjon på et produkts miljøegenskaper og er utviklet i henhold til europeiske og internasjonale standarder.

Det er med andre ord en standardisert metode for å overholde informasjon om energi- og ressursforbruk, avfallsgenerering og miljøpåvirkning fra produksjon, bruk og destruering av et produkt som brukes i byggenæringen.

Bakgrunnen for en EPD er en såkalt livssyklusanalyse – Life Cycle Assessment (LCA), der produktenes miljøegenskaper kartlegges under hele deres levetid, det vil i prinsipp si fra vugge til grav.

 

Hva inneholder et EPD dokument?

En EPD dokumenterer et antall miljøkonsekvenskategorier (inklusiv global oppvarmning, forsuring, næringsbelastning etc.), men kvantifiserer også forbruket av energiressurser (f.eks. forbruk av fornybare og ikke-fornybare energiressurser) og avfallsstrømmer (her f.eks. mengden avfall til ingen nytte, og materiale for energjenvinning eller gjenbruk).

 

Nordsjö Professional og EPD

Å produsere miljøvennlig og levere bærekraftige produkter har et stort fokus i AkzoNobel. Gjennom å ha en miljúdeklarasjon på våre produkter viser vi, på en transparent måte, hvilken påvirkning det enkelte produktet har på vårt miljø i løpet av dets levetid.

Hva innebærer et EPD dokument?

En EPD dokumenterer et antall miljøkonsekvenskategorier (inklusiv global oppvarmning, forsuring, næringsbelastning etc.), men kvantifiserer også forbruket av energiressurser (f.eks. forbruk av fornybare og ikke-fornybare energiressurser) og avfallsstrømmer (her f.eks. mengden avfall til ingen nytte, og materiale for energjenvinning eller gjenbruk).

Nordsjö Professional og EPD

Å produsere miljøvennlig og levere bærekraftige produkter har et stort fokus i AkzoNobel. Gjennom å ha en Miljøvaredeklarasjon på våre produkter viser vi, på en transparent måte, hvilken påvirkning det enkelte produktet har på vårt miljø i løpet av dets levetid. 

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Henter dataene, vennligst vent...