Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

BRUKS- OG LISENSVILKÅR – NETTSTED www.nordsjoprofessional.no

 

1. INFORMASJON OM OSS. Vi er, AkzoNobel Decorative Coatings AS med forretningskontor på adressen Fløisbonnveien 6, 1411 Sofiemyr, benevnt i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 943 433 054 (“vi”, “oss”, “vår”). Vi opererer i Norge nettstedet
2. OMFANG.

           1. Disse vilkårene for bruk ("vilkårene") gjelder for Expert-appen. Expert-appen er utelukkende beregnet på profesjonelle malere og ikke forbrukere.

     2. Du må ha nådd myndighetsalderen i landet der du bor for å bruke nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt garanterer du for oss at du har nådd myndighetsalderen i landet der du bor.

     3. Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet. Vi kan fra tid til annen endre disse vilkårene, og du bekrefter at du godtar disse endringene ved å fortsette å bruke nettstedet. Du bør med jevne mellomrom gjennomgå disse vilkårene, slik at du er kjent med eventuelle endringer.

3. DEFINISJON. Med mindre annet er angitt, har nedenstående ord og begreper følgende betydning:

Produkter” betyr malingen vår og andre produkter enn maling.

Prosjekt” betyr dine bygge- og oppussingsprosjekter og -arbeider.

Tjenester” betyr tjenestene som tilbys på nettstedet.

Nettsted” betyr nettstedet www.nordsjoprofessional.no.

 

4. VIKTIGSTE FUNKSJONER. Nettstedet vårt inneholder flere funksjoner for å gjøre arbeidet til profesjonelle malere (“deg”, “ditt”) lettere. Enkelte av disse funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor forretningsstedet ditt ligger. Hvis vi oppdaterer, endrer innholdet av, legger til eller fjerner funksjoner, vil vi gjøre alle rimelige anstrengelser for å underrette deg på forhånd. De viktigste funksjonene til nettstedet er beskrevet nedenfor. Les dem nøye, da de inneholder viktig informasjon du bør huske når du bruker disse funksjonene.

     1. Rådgivning og støtte. Denne funksjonen er bare ment å gi deg tekniske opplysninger om produktene våre, inkludert (men ikke begrenset til) videoer, produktdatablad, rettslige opplysninger og tips til bruk av produkter.

     2. Estimering. Denne funksjonen er ment som veiledning til utarbeiding av tilbud for prosjekter. Som profesjonell maler er det imidlertid ditt ansvar å gi kundene et pålitelig tilbud. Estimeringsverktøyet skal hjelpe deg med å utarbeide pålitelige tilbud (så vidt mulig) og dekker på ingen måte over ditt ansvar overfor kundene som profesjonell maler. For å få tilgang til alle funksjonene i estimeringsverktøyet må du i) opprette en personlig konto og ii) logge på den sosiale nettverksprofilen din. 

     3. Prosjekter. 

  1. Denne funksjonen er ment å hjelpe deg med å vise frem prosjektene dine. Du kan f.eks. lage en liste over prosjektene dine, laste opp bilder eller korte videoer (“innhold”), legge til merknader og koble dem til et bestemt prosjekt.  Dette verktøyet krever at du (i) oppretter en personlig konto og logger på eller (ii) logger på den sosiale nettverksprofilen din.  
  2. ​Du garanterer og representerer at du har innhentet autorisasjon fra relevante personer i forbindelse med innholdet, og at du har tillatelse til å bruke det og dele det med tredjeparter. 
  3. Dessuten bør du, før du deler innhold, tenke på at innhold kan inkludere private elementer (inkludert, men ikke begrenset til synlige personer, fakturaer og passord), og slike private elementer deles også med tredjeparter. DET ER DERFOR DITT EGET ANSVAR HVIS DU DELER INNHOLD MED MOTTAKERE, OG VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR SOM FØLGE AV DIN BESLUTNING OM Å DELE DETTE INNHOLDET. 
  4. Innholdet ditt må være i samsvar med disse vilkårene og må ikke (i) være injurierende eller falsk i ond hensikt, (ii) være obskønt eller uanstendig, (iii) krenke noen opphavsrett, moralsk rett, databaserett, varemerkerett, designrett, rett til uhjemlet benyttelse av andres forretningskjennetegn eller annen intellektuell eiendomsrett, (iv) krenke noen tillitsrett, rett til privatliv eller rett i henhold til databeskyttelseslovgivning, (v) utgjøre uaktsom rådgivning eller uaktsomme uttalelser, (vi) utgjøre en oppfordring til lovbrudd eller fremme kriminell aktivitet, (vii) være i forakt for retten eller i strid med en rettskjennelse, (viii) være i strid med lovgivning om rasehat eller religiøst hat eller diskriminering, (ix) være i strid med lovgivning om statshemmeligheter, (x) være i strid med en kontraktsforpliktelse overfor en person, (xi) fremstille vold på en eksplisitt, grafisk eller uberettiget måte, (xii) være pornografisk, uanstendig eller seksuelt eksplisitt, (xiii) være usant, falsk, feil eller villedende, (xiii) bestå av eller inneholde anvisninger, råd eller andre opplysninger som kan forårsake handlinger og, hvis slike handlinger utføres, forårsake sykdom, personskade eller død eller annet tap eller skade eller (xiv) være støtende, villedende, bedragersk, truende, grovt, sjikanøst, asosialt, hatefullt, diskriminerende eller provoserende.
  5. Innholdet ditt er privat, og vi vil ikke benytte det.

     ​4. Butikker og plassering. Denne funksjonen skal vise butikknettet vårt og gi nyttige opplysninger om, hvordan du kontakter dem. Merk at disse opplysningene når som helst kan endres, og vi råder deg derfor til å besøke nettstedet vårt regelmessig for å få den nyeste informasjonen om butikknettet vårt. Alt etter omstendighetene oppfordrer vi deg til å forhøre deg hos butikkene før du bestemmer deg for hvilken butikk du vil kjøpe produktene våre fra. ​

     5. ​Bestillinger. Avhengig av forretningsstedet ditt kan du bestille visse materialer som f.eks., men ikke utelukkende, prøver, foldere eller brosjyrer om produktene og/eller tjenestene våre. Hvis du bestemmer deg for å bestille noen av produktene våre, gjelder særlige salgsvilkår for bestillingen. Du får tilgang til disse vilkårene ved bestilling.

     6. Kampanjer. Når du navigerer rundt på appen, kan vi presentere deg for aktuelle kampanjer i våre egne butikker gjennom bannerreklamer. Disse kampanjene finnes bare i våre egne butikker, da vi ikke har kontroll over priser og kampanjestrategi hos våre tredjepartsdistributører. Det kan likevel være at kampanjer også er tilgjengelige hos noen av våre tredjepartsdistributører, men disse kampanjene blir fastlagt av distributørene selv. Alt etter omstendighetene oppfordrer vi deg til å forhøre deg hos våre tredjepartsdistributører. 

     7. Produkter og farger. Disse funksjonene skal gi deg tekniske opplysninger om produktene våre og fargene som er tilgjengelige. 

5. PRISER. Med mindre annet er angitt i disse vilkårene, er nettstedet ikke ment å være en nettbutikk, og prisene på nettstedet er bare veiledende og derfor ikke bindende for distributørene av produktene eller oss. Kontakt våre distributører for å få pålitelige opplysninger om prisene på våre produkter. VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR I FORBINDELSE MED PRISENE PÅ NETTSTEDET.

6. MINE PROSJEKTER. ​​

     1. Du kan opprette en personlig konto med en mappe der du kan lagre produkter, farger og laste opp bilder og korte videoer. For å logge på din personlige konto trenger du et brukernavn og et passord. Passordet ditt er fortrolig. Du bør ikke gi passordet ditt til noen. Du må straks varsle oss skriftlig hvis du får kjennskap til uautorisert bruk av kontoen din. VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR BEDRAGERSK BRUK AV DEN PERSONLIGE KONTOEN DIN, MED MINDRE DENNE BEDRAGERSKE BRUKEN SKYLDES UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE. Se pkt. 16 below for flere opplysninger om bruk av de personlige opplysningene dine.

     2. Vi kan når som helst etter eget skjønn suspendere eller si opp kontoen din uten varsel eller forklaring.

7. FARGENØYAKTIGHET. Nettstedet viser farger på skjermen i visualiseringer og andre bilder så nøyaktig som kamera- og skjermteknologi tillater. Fargegjengivelsen kan likevel være unøyaktig. VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR OBSERVERTE FORSKJELLER MELLOM EN FARGE DU SER PÅ SKJERMEN UNDER BRUK AV NETTSTEDET OG FARGEN DU BRUKER TIL Å MALE OVERFLATER. Sørg for å teste ønsket farge på den faktiske overflaten som skal males, før du begynner å male. Overflatens substrat og tekstur kan endre den endelige fargens utseende, og det samme gjelder myke møbler og formen og størrelsen av samt lyset i rommet. 

8. SIKKERHET, HELSE OG MILJØ. Før du bruker et produkt, er det svært viktig at du leser og forstår alle instruksjonene på baksiden av produktet, deriblant helse- og sikkerhetsadvarslene.

9. VIKTIG MERKNAD: BILDER OG VIDEOER. NETTSTEDET GIR MULIGHET TIL Å LASTE OPP OG ADMINISTRERE BILDER PÅ “Mine prosjekter”. Du erklærer at du har fått tillatelse fra de relevante personene i forbindelse med bildene (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett til prosjekter) og tillatelse til å dele dem med tredjeparter. Dessuten bør du, før du viser prosjekter til tredjeparter, tenke på at bilder kan inkludere private elementer (inkludert, men ikke begrenset til synlige personer, fakturaer og passord). DET ER DERFOR DITT EGET ANSVAR HVIS DU VISER BILDER TIL TREDJEPARTER, OG VI PÅTAR OS IKKE NOE ANSVAR FOR FØLGENE AV DIN BESLUTNING OM Å VISE BILDER TIL TREDJEPARTER.

10. INTELLEKTUELL EIENDOM. Merkene vi markedsfører, kan variere avhengig av forretningsstedet ditt. Merkene, inkludert VisualizerTM, og alle de spesifikke fargenavnene, er varemerker som tilhører AkzoNobel, dets tilknyttede selskaper som er en del av AkzoNobel-konsernet, eller tredjeparter. Alle intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett og databaserettigheter på nettstedet overalt i verden tilhører AkzoNobel, dets tilknyttede selskaper som er den del av AkzoNobel-konsernet. Du har ingen rettigheter i eller til nettstedet, ut over retten til å bruke det i samsvar med disse vilkårene.

11. KOBLING TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER. Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder. Vi har absolutt ingen kontroll over den tekniske og sikkerhetsmessige infrastrukturen eller innholdet på slike tredjeparts nettsteder. DET ER DERFOR PÅ EGET ANSVAR HVIS DU VELGER Å BESØKE SLIKE TREDJEPARTS NETTSTEDER, OG VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR FØLGENE HVIS DU VELGER Å SLIKE TREDJEPARTS NETTSTEDER.

12. KOBLING TIL ANDRE AKZONOBEL-NETTSTEDER. Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til andre AkzoNobel-nettsteder, og disse er underlagt sine egne vilkår og betingelser for bruk. Disse vilkårene gjelder ikke for slike andre AkzoNobel-nettsteder. 

13. BEGRENSEDE GARANTIER.

     1. Generelt. Vi garanterer ikke at funksjonene på nettstedet oppfyller bestemte krav, eller at det fungerer helt uten feil eller avbrudd, eller at alle defekter kan korrigeres eller forbedres. MED UNNTAK AV DET SOM ER FREMSATT I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, SKAL ALLE BETINGELSER, GARANTIER OG REPRESENTASJONER, DET VÆRE SEG UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE VED (I) STATUTTER, (II) GJELDENDE LOV ELLER (III) PÅ ANNEN MÅTE, SOM HAR MED NETTSTEDET Å GJØRE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER, GARANTIER ELLER ANDRE VILKÅR SOM GJELDER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BRUK AV RIMELIG FERDIGHET OG OMHU, VÆRE EKSKLUDERT. SÅFREMT DET IKKE FOREKOMMER SVINDEL, SKAL INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE RÅD SOM GIS AV OSS UTGJØRE EN GARANTI ELLER ÅPNE FOR ANNET ANSVAR ENN DET SOM ER FREMSATT I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK.

     2. Nøyaktighet av informasjon. Nettstedet foreslår produkter, tjenester og råd som kan hjelpe deg med prosjektene dine. Vi har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at alle opplysninger og råd er korrekte på tidspunktet da de tas med. Der kan likevel forekomme utilsiktede og tilfeldige feil. VI GARANTERER IKKE OG FREMSETTER INGEN – VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE – ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE OPPLYSNINGER, RÅD OG UTTALELSER SOM GIS, OG VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL NÅR SOM HELST OG UTEN VARSEL Å GJØRE ENDRINGER OG RETTELSER. VI PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE UNØYAKTIGHETER ELLER UTELATELSER, OG DU HAR DET FULLE ANSVARET FOR ENHVER BESLUTNING DU MÅTTE TREFFE PÅ GRUNNLAG AV OPPLYSNINGENE OG UTTALELSENE HER.

 

14. ANSVARSBEGRENSNING. I disse vilkårene begrenser vi vårt ansvar overfor deg. Det er derfor viktig at du leser og forstår denne ansvarsbegrensningen. Derfor er enhver ansvarsbegrensning i disse vilkårene uthevet med store bokstaver. MERK AT IKKE NOE I DISSE VILKÅRENE BEGRENSER ELLER FRASKRIVER ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AV UAKTSOMHET, SVINDEL ELLER URIKTIG FREMSTILLING, BEGRENSER ANSVAR PÅ NOEN MÅTE SOM IKKE ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV ELLER FRASKRIVER ANSVAR SOM IKKE KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

15. KUNDESERVICE. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice på følgende nummer: 66 81 94 00. Alternativt kan du sende oss en e-post på følgende adresse: post@nordsjo.no.

16. PERSONVERN. Hvis du vil vite mer om hvordan vi samler inn og behandler de personlige opplysningene dine, kan du klikke her.

17. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER. Hvis du vil vite mer om hvordan vi legger informasjonskapsler på datamaskinen eller den elektroniske enheten din, kan du klikke her.

18. LOVVALG OG VERNETING. Disse vilkårene er underlagt og fortolkes i samsvar med lovgivningen i Norge. I den grad gjeldende lov tillater det, er ethvert krav eller enhver tvist i forbindelse med disse vilkårene for bruk underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. 

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....