Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

NCS fargesystem og kolleksjon

NCS-systemet er baseret på, hvordan vi oppfatter farve visuelt - det er en global standard til å definere, kvalitetssikre og kommunikere farve.


NCS ELEMENTÆRFARGER

Systemet er basert på seks elementære farger, som folk oppfatter som "rene". De fire fargede elementfargene er gule (Y), røde (R), blå (B) og grønne (G), mens hvite (W) og svart (S) er ikke-fargede elementære farger. Alle andre farger kan beskrives ved større eller mindre likhet med elementfargene. Legg merke til at disse konseptene beskriver de rent visuelle egenskapene til fargen og ikke beskriver hvordan fargen er blandet.

NCS FARGESIRKEL INDIKERER FARGETONEN (COLOR FAMILY)

Fargesirkelen er et horisontalt snitt gjennom midjen i fargerommet der de fire fargede fargene gul, rød, blå og grønn er plassert som et kompass med lik avstand mellom dem. Hvert kvartal, kvadrant, av fargesirkelen er delt inn i 100 trinn, som brukes til å gi fargetonen en tydelig betegnelse. Fargetonen til den uthevede fargen (fargefamilien) R90B er en litt rødblå fargetone da den ligger nær den blå elementfargen.

NCS FARGEROM

På bakgrunn av elementærfargene kan man beskrive sammenhengene mellom alle farger i en tredimensjonal beskrivelsesmodell, NCS fargerom, som omfatter hele ”fargeverdenen” og som gjør det mulig å definere hvilken som helst fargeoppfatning. For klarhetens skyld vises det vanligvis i to anslag - fargesirkelen og fargetrekanten.

NCS COLOR TRIANGLE indikerer fargen i en farge

Fargetrekanten er et vertikalt snitt gjennom fargerommet. Her finner du forskjellige nyanser av den spesifiserte blå fargetonen R90B. I basen av trekanten er det den grå skalaen fra hvit (W) til svart (S) og den maksimale fargede fargen, fargen (C) innenfor den respektive fargen (fargefamilien), i dette tilfellet R90B. Fargen lysstyrke indikerer hvor sterk fargen er, jo lenger ut i trekanten jo sterkere farge. Skalaene for sorthet, hvithet og farge er delt inn i hundre deler, som i fargesirkelen kan betraktes som prosenter. I trekanten er fargen 1050 fremhevet.

Slik finner du fargekoden

S betyr at fargen er inkludert i 1950 NCS standardfarger, som illustrerer NCS-systemet. Den første delen av kode 1050 beskriver fargen på gjeldende farge. Den har 10% svarthet og 50% svarthet (fargestyrke). Resten opp til 100% er hvitheten; 100- 10-50 = 40, dvs. fargen har 40% hvithet. Fargetonebetegnelsen R90B kan beskrives fra fargesirkelen. Koden R90B er beskrevet som rød (R) med 90% blå (B) og dermed en rødblå farge. For eksempel er B40G blå med 40% grønn, etc. Fullfargsbetegnelsen i henhold til NCS er dannet av fargetone og fargetoner sammen. S 1050-R90B er således en klar definisjon av en farge, og alle tenkelige farger kan beskrives ved hjelp av en slik NCS-betegnelse. Standardfargene fra 1950 finnes i NCS Atlas, som er en illustrasjon av systemet. Vil du lære mer om NCS? Gå til NCS Colours hjemmeside. https://ncscolour.com/no

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....