Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se
Bream logo

BREEAM-NOR

                                         


 

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem fra Storbritannia, utviklet og administrert av Building Research Establishment (BRE). BREEAM er et av de eldste miljøsertifiseringssystemene, og systemet har blitt brukt til å sertifisere over 500 000 bygninger. BREEAM har vært i reviderte versjoner siden 1990 og er den mest utbredte av de internasjonale systemene i Europa.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

Bærekraft er stadig mer sentralt i byggeprosjekter. Som byggherre eller utvikler verken kan eller vil du hoppe bukk over disse. Dette er faktorer byggeprosjektet ditt vil bli målt på, både for finansiering, men også av potensielle kjøpere eller leietakere.

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Et sertifikat dokumenterer kvalitet

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket:

  • Ledelse og innemiljø
  • energi
  • transport
  • vann
  • materialer
  • avfall
  • arealbruk og økologi
  • forurensning

 

I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

På våre produktsider finner du oversikt på produktene med krav til BREEAM-NOR. Gå inn på hvret produkt og se etter logo for BREEAM-NOR.

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....