Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

Du trenger aldri å utføre ubetalt arbeid igjen

Arbeid
Alle disse små kundeforespørslene kan balle på seg, og det er vanskelig å finne balansen mellom å gjøre det lille ekstra og å tjene det du fortjener for arbeidet ditt

 img1

Kundens behov endres ofte i løpet av en jobb, og det er ikke uvanlig at et prosjekt blir større når kundene begynner å se de positive endringene i hjemmet. Men når arbeidsomfanget økes, skal også prisen økes …

 

Få med deg detaljene

Det kan bli dyrt hvis du overser noe ved jobben i planleggingsfasen. Sørg for at du spesifiserer arbeidsomfanget som en del av kundeavtalen som både du og kunden din kan henvise til i løpet av arbeidet. Vær spesifikk når det gjelder maling (fargekoder og priser), antall lag, forberedelser og områdene som skal dekkes. Hvis en kunde ber om noe mer, kan du enkelt forklare prisforskjellen og endre prosjektkostnadene.

 

Balanser fordelene

Alt som er utenfor det opprinnelige arbeidsomfanget, skal i teorien utgjøre en prisøkning for prosjektet. En liten tjeneste, for eksempel pussing for å klargjøre treverk, kan være med på å styrke kundeforholdet, men det er viktig at kundene verdsetter fagkunnskapen din. Ekstra arbeidstid skal faktureres.

 

Kommuniser klart og tydelig

Unngå at kunden blir overrasket. Si fra om forespørsler som går ut over den opprinnelige avtalen. En større regning enn forventet kan føre til konflikter, men hvis du forklarer at noe kommer til å koste mer før arbeidet utføres, kan du løse problemene før de oppstår. Følg opp eventuelle diskusjoner med en høflig e-postmelding som forklarer nøyaktig hvor mye det ekstra arbeidet kommer til å koste, og be dem bekrefte og godta via e-post.

 

Stå inne for omfanget ditt

Hvis en kunde føler at det ekstra arbeidet burde være inkludert i prosjektprisen, henviser du vedkommende til det opprinnelige arbeidsomfanget. Her får du nytte av detaljene fra tidligere. Alt som ligger utenfor omfanget, skal koste mer. Hvis jobben er stor nok, kan det også kreve et eget prisforslag.

 

Kjenn dine egne grenser

En siste utvei er å trekke seg fra jobben. Hvis kundens ekstra behov er urimelige, skal du ikke være redd for å trekke deg. I disse sjeldne tilfellene er det viktig at du deler opp faktureringen og får delbetalt av kunden på forhånd. På denne måten minimerer du tapene dine.AkzoNobel

img2
Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....