star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Effektivt håndverk og bruk av bazooka for effektiv sparkling av vegg

Som man sparkler får man slipe

Arbeid

Gjennom å jobbe med effektivt verktøy får du et bedre resultat med mindre mengde sparkel og færre kanter å slipe

Effektivt håndverk og bruk av bazooka for effektiv sparkling av vegg

Gjennom å jobbe med effektivt verktøy får du et bedre resultat med mindre mengde sparkel, og du får færre kanter å slipe. Dessuten skåner du kropp og helse for tunge løft - du får en bedre ergonomi når du jobber. Samtlige av Nordsjös sparkelprodukter er tilpasset ulike metoder, alt fra tradisjonell håndsparkling til påføring med rull, sparkelboks, bazooka og sprøyte. Nordsjö er dessuten kjent for å ha meget god kvalitet på sparkel, hvilket også fører til at du får et godt resultat uansett påføringsmetode. Sparkelproduktene er lette å slipe.

 

 

Les flere artikler

Tips til markedsføring i sosiale medier

Styrk omdømmet med markedsføring i sosiale medier

Les mer
Arbeidsomfang og prosjektplaner

Hvordan utforme en perfekt prosjektplan

Les mer
Lage et arbeidsomfang og kundeavtaler for maleoppdrag

Slik lager du kundeavtaler

Les mer
Få den perfekte kundehenvisningen for malerfirmaet ditt

Få den perfekte kundehenvisningen

Les mer