Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

Astma och Allergiforbundet

Arbeid Kunde Bedrift
Ettersom kjemikalier kan irritere luftveiene og iblant være årsaken til snue, hoste og astma er noen av våre produkter merket med Astma- och Allergiförbundets egen miljømerke.


Det innebæer at det totalt utslippet av flyktige emner ikke kan overstige en viss grenseverdi og at et sertifisert og uavhengig laboratorium står for analysene. Uansett hva resultatet av allergifremkallende ingredienser er så angis de på produktets forpakning sammen med en forklarende tekst om forsiktighet og god ventilasjon. 

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....