Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

Svanemerke

Arbeid Kunde Bedrift
En nordisk miljømerke som overvåkes av Svanen i Sverigeog Norge och som stiller høye krav på produkter, emballage samt fabrikken der produktene produseres. Svanemerket tar også hensyn til kvalitetsstyringssystemet og råvarehåndteringen. Malingen må dessuten ha en beskrivelse av hvordan den skal anvendes og hvordan den skal tas hand om når den blir til avfall.


Svanen og EU Ecolabel
De vanligste miljømerkene av maling er Svanen som er Nordens offisielle miljømerking og EU:s tilsvarende EU Ecolabel eller Eu-blomsten som vi kaller den. Overliggende ansvar for begge to har det statlige bolaget Miljömärkning Sverige. Der arbeider man uten gevinstformål på oppdrag fra regjeringen hvilket garanterer upartiskhet og troverdighet.

Hva er forskjellen?
Det eneste som skiller disse merkningene er at Svanen i tillegg stiller krav på selve malingsboksen og etiketten. De kan for eksempel ikke inneholde PVC. 

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....