Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

ACC fargesystem og 5051 Index

AkzoNobels fargesystem ACC flere enn 6000 farger og representerer tre egenskaper: fargetone, metning og lyshet. I fargeviften 5051 har fargespesialister fra AkzoNobel nøye utvalgt farger i denne fargekolleksjonen.


ACC fargesystem

 

ACC fargesystem

AkzoNobels fargesystem ACC representerer tre egenskaper: fargetone, metning og lyshet. Alle synlige farger kan beskrives med systemet:

Fargetone:

En bokstav etterfulgt av et siffer definerer fargens plassering i fargesirkelen – U9.30.20.

Metning:

Mætningen beskriver med to siffer fra 00 til 99, hvor kraftfull og intens en farge er – U9.30.20.

Lyshet:

Lysheten beskriver med to siffer fra 00 till 99, hvor lys/mørk en farge er – U9.30.20.

Nøytrale farger

Nøytrale farger har fargetonen ON og har alltid metning 00. Lys­heten varierer fra 00 (sort) til 99 (hvitt). I denne fargeviften er det farger fra ON.00.10 til ON.00.90.

Semi-nøytrale farger

For at vi enkelt skal kunne identifi­sere svakt tonede gråfarger, byttes fargetonens siffer ut med en N, for eksempel UN. Metningen er lav, 01 eller 02, og lysheten varierer, fra lav til høy. SN.02.58 er en middels grå farge med lav blå metning. FN.02.58 er en middels grå farge med lav gul metning.

 

 

5051 Index fargevifte

 

5051 INDEX

Fargene i denne fargeviften er valgt ut av fargespesialister fra AkzoNobel, slik at du får et godt og profesjonelt verktøy når du skal plukke ut dine farger. Farge­viften består av tre deler:

Hvite nyanser

Denne delen inneholder nesten alle de hvite fargene i ulike fargetoner. Ettersom fargene er atskilt fra de sterke fargene, blir det enklere å se forskjell på dem.

Fargesamlinger

Fargesamlingene står i forhold til det naturlige fargespekteret – fra rødt via gult, grønt og blått til lilla. Fargene går fra lyst til mørkt og har det samme metningsområdet.

Nøytrale nyanser

Denne delen inneholder en stor samling med svakt tonede farger – alt fra naturlige jordtoner til kjølig stålblå og nøytralt grått.

 

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....