Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

Slik håndterer du sene innbetalinger

Bedrift
Ubetalte fakturaer trenger ikke å være et problem. En enkel trinnvis fremgangsmåte kan spare deg for krefter du trenger til malearbeidet

 img1

Sene innbetalinger påvirker økonomien. Når du i tillegg må følge opp manglende betalinger selv, kan det påvirke kundeforholdet. Du kan imidlertid forenkle denne prosessen med et par enkle grep.

 

Redegjør for vilkårene dine

Vær tydelig på betalingsvilkårene dine i alle kundeavtalene dine. Standarden er 30 dager etter fakturering, og du skal ikke starte en jobb uten en signert kundeavtale. Det kan også hjelpe å påføre fakturaen en notis om renter (se Venter du fortsatt? nedenfor).

 

Planlegg påminnelser

Hvis betalingen ikke kommer tidsnok, er det viktig at du sender kunden en påminnelse så fort som mulig. Gjør det så enkelt og høflig som mulig med en fast formulering slik at du ikke trenger å tenke på formuleringen for hver gang. Her er et eksempel:

 

Hei, (kundens navn)

 

Jeg sender deg herved en rask påminnelse på at følgende faktura har forfalt.

 

Fakturadato: (angi datoen på den opprinnelige fakturaen)

Fakturanummer: (angi fakturanummeret)

Fakturabeløp: (angi fakturabeløpet)

 

Kan du fortelle meg når jeg kan forvente å motta denne betalingen?

 

Jeg takker på forhånd for rask svart.

 

Hvis du sender mange fakturaer, kan det være nyttig å lage kalenderpåminnelser slik at du kan følge opp betalingene så snart de forfaller.

 

Regnskapsoppgjør

Hvis påminnelsene ikke hjelper, og sørg for at du følger opp e-postmeldinger med en høflig telefonsamtale, er neste trinn å utstede et regnskapsoppgjør. Dette er mindre detaljert enn en faktura, men gjør kunden klar over samlet utestående beløp.

 

Venter du fortsatt?

Inkassofirmaer skal være absolutt siste utvei, men det kan hjelpe hvis du oppgir betalingsvilkårene dine helt fra begynnelsen av. I de fleste land setter sentralbanken en lovbestemt gjeldsrente.


AkzoNobel
img2
Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....