Nordsjö Expert app

Visualiser fargen umiddelbart på veggen og finn farge- og produktinformasjon
Se

Sjekklisten for ferdige prosjekter

Arbeid
Hvert prosjekt som fullføres, er en praksisprøve for firmaet. Hva kan du lære av prosjektet og ta med deg til neste jobb?

 Praktisk erfaring er vanligvis den beste måten å lære på. Når et prosjekt er ferdig, kan du bruke denne enkle prosjektsjekklisten til å evaluere jobben og finne frem til hva som kan forbedres.

 

Det opprinnelige arbeidsomfanget

Hvor nøyaktig var arbeidsomfanget? Hvis du måtte gjøre ekstra arbeid, noterer du deg dette og om du ble betalt for det. Hvis du ser at bestemte problemer gjentar seg, for eksempel at kunder krever ekstra rydding når jobben er ferdig, kan det hende at arbeidsomfanget ditt ikke er tydelig nok, eller at du går glipp av muligheter til å selge ekstratjenester.

 

Ressurser

Undervurderte du kostnadene for materialer [LINKTO: product pages] eller arbeidskraft? Det er enkle regler du kan følge for å forbedre beregningene av arbeid og kostnader. Først må du anta at du og eventuelle kollegaer bare er produktive 80 % av tiden. Dermed tar du høyde for at oppgaver tar lengre tid enn forventet. Hvis jobbene regelmessig tar lenger tid enn du forventet, kan det hende at du overvurderer hvor raskt du jobber. Når du vurderer et nytt prosjekt, kan du notere deg målingene dine direkte i Expert-appen til referanse når du regner ut kostnader og tidsplaner.

 

Kundens tilbakemelding

Ble kunden fornøyd med arbeidet, og fikk du tilbakemelding fra kunden? En oppriktig kundereferanse er et nyttig salgsverktøy, men den kan også inneholde tilbakemeldinger som kan forbedre måten du arbeider på.

 

Uventede hendelser

Det er ikke alltid at ting går etter planen. Hvordan håndterte du problemene, og hva kan du gjøre annerledes neste gang? Hvis kunden misforstod noe i avtalen, hvordan kan du unngå dette for neste prosjekt?

 AkzoNobel

Nordsjö Professional Expert App appstore google play
Farger laster....