Helsparkling med sprøyte på vegg og tak

Arbeid Kunde Bedrift

                                             Når du skal helsparkel store flater med gipsplater eller betong på vegger eller tak, lønner det seg på det sterkeste å benytte en sparkelsprøyte.

  • En egnet sparkelsprøyte fra kjente produsenter, bidrar til et bedre sluttresultat og mer effektiv og lønnsom produksjon.
  • Vi leverer mange av våre sparkelkvaliteter i sekk som egner seg til maskinell påføring med sprøyte.
  • Når det benyttes en sprøyte ved sparkling, blir flatene jevnere og mer riktig mengde sparkel blir påført underlaget. Dette gir mindre produkt svinn og forbruk.
  • For å lette jobben ved glatting/sletting av sparkelmassen i tak/vegg anbefales det bruk av MasterPro bredsparkler som monteres på et langs-skaft
  • Flatene slipes med giraffsliper med nett eller fint slipepapir. Bruk av egnet verneutstyr anbefales.
Nordsjö Professional Expert App appstore google play